مشاوره و برنامه ریزی حضوری

 • ۱ جلسه مشاوره حضوری در هفته
 • طراحی برنامه بلند مدت
 • برنامه ریزی روزانه، با توجه به شرایط دانش آموز
 • پیگیری روزانه ، کنترل عملکرد برنامه
 • پاسخ دهی به همه سوالات شما در کوتاه ترین زمان
 • آموزش روش های مطالعه دروس
 • آموزش تکنیک های آزمون دادن
 • آموزش روش های خلاصه نویسی و جمع بندی
 • مشاوره انگیزشی
 • ۱ جلسه پیگیری تلفنی در هفته

مشاوره و برنامه ریزی غیر حضوری (تلفنی)

 • ۱ جلسه مشاوره تلفنی به صورت مستقیم با مشاور در هفته
 • طراحی برنامه بلند مدت
 • برنامه ریزی روزانه، با توجه به شرایط دانش آموز
 • پیگیری روزانه ، کنترل عملکرد برنامه
 • پاسخ دهی به همه سوالات شما در کوتاه ترین زمان
 • آموزش روش های مطالعه دروس
 • آموزش تکنیک های آزمون دادن
 • آموزش روش های خلاصه نویسی و جمع بندی
 • مشاوره انگیزشی
 • ۱ جلسه پیگیری تلفنی در هفته توسط پشتیبان

جهت اطلاع از هزینه طرح ها و ثبت نام با شماره تماس حاصل فرمایید