راه و روش تست زدن

تست زدن هم مانند هر کار دیگری راه و روش خاص خودش را دارد برای موفقیت در آزمون های چهار گزینه ای با دقت این مقاله را بخوانید در ابتدا
ادامه مطلب »

نکات امتحانات تشریحی

با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید. وسایل مورد نیاز مثل مداد، پاک کن، تراش و ساعت را به همراه داشته باشید. با این کار
ادامه مطلب »