توصیه هایی برای ایام امتحانات

امتحان معیار ارزشیابی دانسته‌ها و تواناییهای شماست و شما می‌‌توانید از آن بعنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری خود استفاده کنید. اما شرایط فیزیکی و ذهنی وجود دارد که
ادامه مطلب »

راه و روش تست زدن

تست زدن هم مانند هر کار دیگری راه و روش خاص خودش را دارد برای موفقیت در آزمون های چهار گزینه ای با دقت این مقاله را بخوانید در ابتدا
ادامه مطلب »